Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,

školní rok zahájíme na všech pracovištích v pondělí 4. 9. 2023, doufáme, že jste si užili krásné prázdniny. Moc se na Vás těšíme.

Vstup do mateřské školy je významným přechodem mezi známým prostředím domova a novým prostředím vzdělávacích institucí. Dítě se vstupem do mateřské školy stává součástí širšího společenství, které na něj klade nové nároky a vyžaduje dodržování pravidel společného soužití. Ve spolupráci s vámi, rodiči, se snažíme dětem tento přechod co nejvíce zpříjemnit a ulehčit. Nástup dětí řešíme individuálně, doba pobytu ve školce se prodlužuje v závislosti na stupni socializace dítěte. V prvních dnech umožňujeme rodičům pobývat s dětmi ve třídě, později preferujeme předání dětí učitelce a vyzvednutí rodiči v dohodnutém čase. Ve třídě dětí, které ještě MŠ nenavštěvovaly, jsou první měsíc dopoledne přítomny obě kmenové učitelky. Dětem dopřáváme čas zvyknout si na nový režim, školní stravování, respektujeme stravovací návyky, nikoho do jídla nenutíme.

Adaptační proces je náročný nejen pro dítě samotné, ale i pro rodiče. Mluvte o svých obavách s paní učitelkami, ptejte se, společně můžeme vše vyřešit.

Více naleznete v adaptačním plánu v záložce dokumenty-adaptační plán https://www.msnadstolou.cz/adaptacni-plan/