Adaptační plán

Adaptační plán

Vstup do mateřské školy je v životě dítěte významným předělem, přechodem mezi známým prostředím domova a novým prostředím vzdělávacích institucí. Dítě se vstupem do mateřské školy stává součástí širšího společenství, které na něj klade nové nároky a vyžaduje dodržování pravidel společného soužití. Ve spolupráci s vámi, rodiči, se snažíme dětem tento přechod co nejvíce zpříjemnit a ulehčit.

Proces adaptace začíná již před zápisem při „podvečeru otevřených dveří“, kdy se dítě může seznámit s prostředím a pracovníky mateřské školy, může si ve školce pohrát, zatímco rodič získá informace o provozu a vzdělávacím programu.

Další příležitost k seznámení s mateřskou školou mají děti při vlastním zápisu, mohou komunikovat s učitelkami nebo si opět jen pohrát ve třídě.

Na konci června se ve školce koná informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Rodiče jsou podrobně seznámeni s provozem školky, s potřebným vybavením pro děti a předávají učitelkám doplňující informace.

Nástup dětí řešíme individuálně, doba pobytu ve školce se prodlužuje v závislosti na stupni socializace dítěte. V prvních dnech umožňujeme rodičům pobývat s dětmi ve třídě, později preferujeme předání dětí učitelce a vyzvednutí rodiči v dohodnutém čase. Ve třídě dětí, které ještě MŠ nenavštěvovaly, jsou první měsíc dopoledne přítomny obě kmenové učitelky. Dětem dopřáváme čas zvyknout si na školní stravování, respektujeme stravovací návyky, nikoho do jídla nenutíme.

Při předávání dítěte do třídy doporučujeme:

 • zbytečně neprodlužujte ranní loučení
 • nenechte se vyvést z míry pláčem dítěte, buďte rozhodní (je běžné, že dítě pláče, velmi často se uklidní hned po odchodu rodičů)
 • nikdy neodcházejte tajně, bez rozloučení
 • pokud se s dítětem dohodnete na době vyzvednutí, vždy ji dodržte
 • pokud jeden z rodičů nese předávání dítěte těžce, je lepší, aby dítě vodil druhý rodič

Jak můžete svému dítěti usnadnit adaptaci už nyní?

 • veďte je k samostatnosti (při oblékání, obouvání, stolování, hygieně)
 • vyzkoušejte si, jak prožívá odloučení (přespání u babičky, u kamaráda)
 • mluvte s dítětem o mateřské škole v pozitivním smyslu, nestrašte je
 • vysvětlujte mu, co je vhodné a nevhodné chování
 • nastavujte pravidla, trvejte na jejich dodržování a sami je dodržujte

Co pomáhá adaptaci dětí po nástupu:

 • dopřejte dítěti čas při příchodu i odchodu ze školky, zbytečně nespěchejte, přijďte včas
 • ujistěte dítě, že si je vyzvednete
 • pokud potřebuje, dejte mu s sebou oblíbenou hračku, knížku
 • usnadněte dětem oblékání výběrem vhodného oblečení
 • domluvte se na společném příchodu s kamarádem ze školky
 • ujasněte si své pocity při nástupu dítěte do školky (dítě dokáže vycítit vaše obavy, nervozitu a přijmout je za vlastní)

Adaptační proces je náročný nejen pro dítě samotné, ale i pro rodiče. Mluvte o svých obavách, ptejte se, společně můžeme vše vyřešit.

Těšíme se na vás, Váš kolektiv MŠ Nad Štolou