Jídelna – jídelníčky

Obě MŠ jsou zapojeny do projektu „Zdravá školní jídelna“, dbáme na kvalitu, pestrost a vyváženost stravy s dostatečným množstvím čerstvého ovoce a zeleniny.

Školní stravování v mateřské škole je zajištěno vlastní kuchyní. Děti mají zajištěné celodenní stravování včetně pitného režimu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 272/2021 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami.

Pro školní rok 2021/2022, kdy bude probíhat rekonstrukce MŠ Janovského bude stravování zajištěno na provozovnách v tomto režimu:

MŠ Nad Štolou – vlastní kuchyň

MŠ Janovského – provozovna kuchyně – výdejna. Jídla jsou připravována ve školní kuchyni MŠ Nad Štolou a dovážena na pracoviště Janovského. Tento režim bude trvat po dobu, kdy budou děti docházet na detašované pracoviště Janovského. Předpokládaný termín je září a říjen. Od listopadu bude přesunuto pracoviště na Tusarovu 53, kde je také zřízena výdejna. Celodenní strava bude zajištěna a dovážena společností pro poskytování školního stravování. 

Třída předškoláků z MŠ Janovského v ZŠ T.G.M. na Ortenově náměstí 1274/34, Praha 7 má celodenní stravu zajištěnou školní jídelnou ZŠ. Jídla jsou připravována ve školní kuchyni. Děti se stravují ve školní jídelně. Od prosince 2021 bude školní jídelna ZŠ rekonstruována a strava bude dovážena společností pro poskytování školního stravování. Stravovat se budou děti ve školní jídelně.

Stravovací režim:

  • Dětem jsou podávána 3 jídla denně
  • Dopolední svačina:   od 9:00 hod
  • Oběd:  vydávání mezi 11:30 a 12.00 hod
  • Odpolední svačina:  od 14:30 hod
  • Všechny děti jsou přihlášené k celodennímu stravování. Pokud odchází dítě po obědě domů, odnáší si s sebou odpolední svačinu domů. Svačina je určena k okamžité konzumaci.

Pitný režim

Pitný režim je zajištěn po celý den – konvice s pitnou vodou a čajem . Nabídka nápojů je pestrá- neslazený ovocný čaj, mléko; dle denní nabídky kakao, bílá káva, ochucené jogurtové nápoje. Pitný režim je zajištěn i na školní zahradě po celou dobu pobytu.

jídelníčky 2021/2022

Jídelníček_Štola+Janovského 20.9. -24. 9. 2021

Jídelníček_Štola +Janovského 27. 9.-1. 10. 2021