Jídelna – jídelníčky

Jídelníčky školní rok 2023/2024

MŠ Nad Štolou 1277/6

JÍDELNÍČEK MŠ NAD ŠTOLOU 27.5.- 31.5.2024

JÍDELNÍČEK MŠ NAD ŠTOLOU 20.5.- 24.5.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Janovského 52 a Tusarova 53 jsou zaváženy stejnou společností školního stravování:

  • Inspirace – zařízení školního stravování s.r.o.
  • IČ: 095119696           DIČ: CZ 09519696

Jídelní lístek bude tedy pro obě pracoviště stejný!

Jídelníček MŠ Janovského a MŠ Tusarova 27.5.-31.5. 2024

Jídelníček MŠ Janovského a MŠ Tusarova 20.5.- 24.5. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obě MŠ jsou zapojeny do projektu „Zdravá školní jídelna“, dbáme na kvalitu, pestrost a vyváženost stravy s dostatečným množstvím čerstvého ovoce a zeleniny.

Školní stravování v mateřské škole je zajištěno vlastní kuchyní. Děti mají zajištěné celodenní stravování včetně pitného režimu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 272/2021 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami.

Pro školní rok 2021/2022, kdy bude probíhat rekonstrukce MŠ Janovského bude stravování zajištěno na provozovnách v tomto režimu:

MŠ Nad Štolou – vlastní kuchyň

MŠ Janovského – pracoviště Tusarova 53– provozovna kuchyně – výdejna.   Od září do listopadu , kdy budou děti v MŠ Janovského, bude celodenní strava zajištěna školní kuchyní MŠ Nad Štolou 6. Po přesunutí pracoviště na Tusarovu 53, bude zajišťovat stravování společnost pro školní stravování. 

19. listopadu bylo pracoviště Janovského přesunuto na nové detašované pracoviště Tusarova 53, kde je také zřízena výdejna. Celodenní strava včetně přesnídávek a svačin je od 1. 12. 2021 zajištěna a dovážena společností pro poskytování školního stravování CHARLY AMUSEMENT ,spol. s r.o.  Odhlašování dětí ze stravování –  je potřeba děti omluvit již předchozí den do 9:00 hod v MŠ paní kuchařce nebo p. učitelkám. Děkujeme za pochopení.

Třída předškoláků z MŠ Janovského v ZŠ T.G.M. na Ortenově náměstí 1274/34, Praha 7 má celodenní stravu zajištěnou školní jídelnou ZŠ. Jídla jsou připravována ve školní kuchyni. Děti se stravují ve školní jídelně. Od března 2022 bude kuchyně školní jídelny ZŠ rekonstruována a strava bude dovážena společností pro poskytování školního stravování. Stravovat se budou děti nadále ve školní jídelně, ta se během školního roku rekonstruovat nebude.

Stravovací režim:

  • Dětem jsou podávána 3 jídla denně
  • Dopolední svačina:   od 9:00 hod
  • Oběd:  vydávání mezi 11:30 a 12.00 hod
  • Odpolední svačina:  od 14:30 hod
  • Všechny děti jsou přihlášené k celodennímu stravování. Pokud odchází dítě po obědě domů, odnáší si s sebou odpolední svačinu domů. Svačina je určena k okamžité konzumaci.

Pitný režim

Pitný režim je zajištěn po celý den – konvice s pitnou vodou a čajem . Nabídka nápojů je pestrá- neslazený ovocný čaj, mléko; dle denní nabídky kakao, bílá káva, ochucené jogurtové nápoje. Pitný režim je zajištěn i na školní zahradě po celou dobu pobytu.