Jídelna – jídelníčky

Obě MŠ jsou zapojeny do projektu „Zdravá školní jídelna“, dbáme na kvalitu, pestrost a vyváženost stravy s dostatečným množstvím čerstvého ovoce a zeleniny.

Školní stravování v mateřské škole je zajištěno vlastní kuchyní. Děti mají zajištěné celodenní stravování včetně pitného režimu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami.

Stravovací režim:

  • Dětem jsou podávána 3 jídla denně
  • Dopolední svačina:   od 9:00 hod
  • Oběd:  vydávání mezi 11:30 a 12.00 hod
  • Odpolední svačina:  od 14:30 hod
  • Všechny děti jsou přihlášené k celodennímu stravování. Pokud odchází dítě po obědě domů, odnáší si s sebou odpolední svačinu domů. Svačina je určena k okamžité konzumaci.

Pitný režim

Pitný režim je zajištěn po celý den – konvice s pitnou vodou a čajem . Nabídka nápojů je pestrá- neslazený ovocný čaj, mléko; dle denní nabídky kakao, bílá káva, ochucené jogurtové nápoje. Pitný režim je zajištěn i na školní zahradě po celou dobu pobytu.

jídelníčky

Červen 2021 Štola + Janovského

Duben 2021Štola