O nás – MŠ Janovského

Charakteristika školky

Mateřská škola má dvě třídy dětí s celkovým počtem 48 dětí a je umístěna ve dvou soukromých domech v přízemí se samostatným vchodem pro první a druhou třídu z ulice Janovského 52 . Ve školním roce 2021/2022 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého pracoviště. Byly rozšířeny a zvětšeny prostory tříd, zrekonstruováno sociální zařízení v MŠ , osvětlení , podlahové krytiny a celkové vybavení novým nábytkem, linem a koberci. Školní kuchyně byla přebudována na výdejnu školního stravování se samostatným vchodem z ulice Strojnická 17.

Mateřská škola používá pro pobyt venku zahradu, která je umístěna ve vnitrobloku Schnirchova. V roce 2014 byla Městskou částí Praha 7 celá zahrada zrekonstruována. Na zahradě je nový domeček se sociálním zázemím a zastřešeným prostorem se stolky a lavičkami. Rozlehlá zahrada je vybavena novými herními prvky, pískovištěm a terén je vhodně upravený pro pobyt dětí venku / umělý povrch, zatravněná plocha a dlážděné cesty lemované lavičkami/.

Škola je umístěna v blízkosti Stromovky a Výstaviště, obojí využíváme pro pobyt dětí venku.

Virtuální prohlídka MŠ Janovského 52 https://www.photoprestige.cz/virtual/ms_janovskeho/vtour/tour.html

Mateřská škola Janovského 52 je dvoutřídní

  1. třída  3 – 4,5 roku – Mgr. Jitka Pavlíčková, Mgr. Kateřina Wagnerová
  2. třída  4,5 – 6 roku – Bc. Ludmila Kučerová, Martina Ruxová

provozní zaměstnanci: Lucie Tomášková, Martina Košťálová

V každé třídě pracují pedagogové podle vlastních třídních programů rámcového vzdělávacího programu, které jsou aktualizovány podle potřeby a zájmu dětí.

Provoz mateřské školy

Provoz obou pracovišť mateřské školy se podle možností snaží přizpůsobit potřebám a požadavkům rodičů. Provozní doba mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin

Naše mateřská škola spolupracuje se základními školami a s domem seniorů v Janovského ulici.

V mateřské škole je pro děti zajištěno celodenní stravování podle platných předpisů. Děti do jídla nenutíme. Během celého dne je zajištěn pitný režim ve třídách a při pobytu venku.

Režim dne:

7:00 – 8:30 hod.
ranní hry (volné hry, spontánní hry, individuální práce s dětmi) děti se scházejí v průběhu ranních her a mohou se zapojit do probíhajících her a aktivit. Cílem je naučit děti spolupracovat, domluvit se a navázat vztahy s kamarády.

8:30 – 9:00 hod.
ranní cvičení, hudební a pohybové hry
děti si procvičují své orientační, motorické a koordinační schopnosti.

9:00 – 9:15 hod.
hygiena, svačina (osvojování hygienických a stravovacích návyků)

9:15 – 10:00 hod.
vzdělávací řízené činnosti (individuální nebo skupinové) probíhají podle třídních plánů, které jsou přizpůsobeny věku dětí.

10:00 – 11:30 hod.
pobyt venku (doba pobytu venku je přizpůsobena klimatickým podmínkám) obvykle využíváme prostor veřejného hřiště se stanovenou dobou pobytu pro MŠ, nebo jsou organizované vycházky po okolí – Výstaviště, Stromovka, atd.

11:30 – 12:30 hod.  
hygiena, oběd

12:30 – 12:45 hod.
volné klidné hry

12:45 – 13:00 hod.
příprava na odpočinek

13:00 – 14:15 hod.
odpočinek na lehátkách poslech pohádky, probouzení, tělovýchovná chvilka, hygiena

14:30 – 17:00 hod.
svačina, odpolední zájmové činnosti, hry a spontánní činnosti