O nás – MŠ Janovského

Charakteristika školky

Mateřská škola je umístěna ve dvou soukromých domech v přízemí se samostatnými vchody pro první a druhou třídu z ulice Janovského 52 . V letošním školním roce bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce celého pracoviště. Budou rozšířeny a zvětšeny prostory tříd, zrekonstruována sociální zařízení v MŠ , osvětlení , podlahové krytiny a celkové vybavení novým nábytkem, linem a koberci. Školní kuchyně bude přebudována na výdejnu školního stravování se samostatným vchodem z ulice Strojnická 17.

Mateřská škola může používat zahradu, která je umístěna ve vnitrobloku Schnirchova. V roce 2014 byla Městskou částí Praha 7 celá zahrada zrekonstruována. Na zahradě je nový domeček se sociálním zázemím a zastřešeným prostorem se stolky a lavičkami. Rozlehlá zahrada je vybavena novými herními prvky, pískovištěm a terén je vhodně upravený pro pobyt dětí venku / umělý povrch, zatravněná plocha a dlážděné cesty lemované lavičkami/.

Škola je umístěna v blízkosti Stromovky a Výstaviště, obojí využíváme pro pobyt dětí venku.

REKONSTRUKCE detašovaného pracoviště MŠ Janovského

Rekonstrukce bude probíhat od října 2021 a měla by trvat nejméně 6 měsíců. Děti z MŠ Janovského budou po dobu rekonstrukce umístěny ve dvou náhradních detašovaných pracovištích zajištěných MČ P-7.

Skupina předškolních dětí z MŠ Janovského je od 1. 9. 2021 umístěna do ZŠ T. G. M. na Ortenově náměstí 1277/6, Praha 7, 170 00. ZŠ nám poskytla jednu třídu v přízemí budovy. Děti budou mít stejný denní režim jako v MŠ a stejný vzdělávací program MŠ.

Třída  4,5 – 6 roku – Michaela Štípková, Martina Ruxová, provozní zaměstnanec Lucie Tomášková

Mladší děti MŠ Janovského budou zahajovat školní rok ještě na detašovaném pracovišti Janovského a od listopadu 2021 se přesunou na nové zrekonstruované pracoviště MŠ v Tusarově ulici 53, Praha 7, 170 00.

 Třída  3 – 4,5 roku – Šárka Novotná, Lucie Sedláčková, provozní zaměstnanec Ivana Plecitá

 V každé třídě pracují pedagogové podle vlastních třídních programů rámcového vzdělávacího programu, které jsou aktualizovány podle potřeby a zájmu dětí.

Provoz mateřské školy

Provoz obou pracovišť mateřské školy se podle možností snaží přizpůsobit potřebám a požadavkům rodičů. Provozní doba mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin

Naše mateřská škola spolupracuje se základními školami a s domem seniorů v Janovského ulici.

V mateřské škole je pro děti zajištěno celodenní stravování podle platných předpisů. Děti v ZŠ T. G. M. Ortenovo náměstí budou stravovány školní jídelnou ZŠ. Dětem na Janovského a posléze na Tusarovu 53 bude jídlo dováženo. Děti do jídla nenutíme. Během celého dne je zajištěn pitný režim ve třídách a při pobytu venku.

Režim dne pro pracoviště v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám.:

7:00 – 8:30 hod.
ranní hry (volné hry, spontánní hry, individuální práce s dětmi) děti se scházejí v průběhu ranních her a mohou se zapojit do probíhajících her a aktivit. Cílem je naučit děti spolupracovat, domluvit se a navázat vztahy s kamarády.

8:30 – 9:00 hod.
ranní cvičení, hudební a pohybové hry
děti si procvičují své orientační, motorické a koordinační schopnosti.

9:00 – 9:15 hod.
hygiena, svačina (osvojování hygienických a stravovacích návyků)

9:15 – 9:45 hod.
vzdělávací řízené činnosti (individuální nebo skupinové) probíhají podle třídních plánů, které jsou přizpůsobeny věku dětí.

9:45 – 11:15 hod.
pobyt venku (doba pobytu venku je přizpůsobena klimatickým podmínkám) obvykle využíváme prostor veřejného hřiště se stanovenou dobou pobytu pro MŠ, nebo jsou organizované vycházka po okolí

11:15 – 11:45 hod.  
hygiena, oběd

11:45 – 12:45 hod.
vzdělávací řízené činnosti, volné klidné hry

12:45 – 13:00 hod.
příprava na odpočinek

13:00 – 14:15 hod.
odpočinek na lehátkách poslech pohádky, probouzení, tělovýchovná chvilka, hygiena

14:30 – 17:00 hod.
svačina, odpolední zájmové činnosti, hry a spontánní činnosti, pobyt venku