O nás – MŠ Nad Štolou

MŠ Nad Štolou

Charakteristika školky

Mateřská škola se nachází v činžovním domě u Letenské pláně v Praze 7. Interiér školy i rozmístění tříd připomíná příjemné rodinné prostředí. V přízemí je 1 třída s vlastním zázemím a také školní kuchyně, ze které se jídlo dopravuje výtahem do prvního patra. V prvním patře jsou 2 třídy s nově zrekonstruovaným sociálním zázemím a přípravna kuchyně. Kuchyň byla zrekonstruována v roce 2009.

Školní zahradu ve vnitrobloku se nám podařilo zrekonstruovat v létě 2008 tak, aby dispoziční řešení bylo vhodné pro předškolní děti (dostatek k pohybovým aktivitám, přehledný pedagogický terén a kvalitní povrchová úprava s vzrostlou zelení umožňuje celoroční pobyt dětí na školní zahradě. (vzrostlá zeleň, zastínění pískoviště, hřiště, mlhoviště, zavlažovací systém a vytvoření klidových herních prostorů a domečků respektují potřeby dítěte předškolního věku.

Virtuální prohlídka MŠ Nad Štolou  http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1178/vtour/tour.html

Mateřská škola Nad Štolou je trojtřídní mateřskou školou

kde jsou děti rozděleny do tříd podle věku:

  • 1. třída  3 – 4,5 roku  – Barbora Posejpalová, Anna Hrubá
  • 2. třída  4 – 5,5 roku  – Lenka Baláková, MgA. Jitka Míčková
  • 3. třída  5 – 6,5 roku  – Klára Marková, Bc. Lucie Ondračková

V každé třídě pracují pedagogové podle vlastních třídních programů školního vzdělávacího programu, které jsou aktualizovány podle potřeby a zájmu dětí.

Provoz mateřské školy

se podle možností snaží přizpůsobit potřebám a požadavkům rodičů.
Provozní doba mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin. Naše mateřská škola spolupracuje se základními školami, mateřskými školami na Praze 7, domovem seniorů a dalšími institucemi. 

Nabízíme pro děti zájmové kroužky ( angličtina, dramatický kroužek). V mateřské škole je pro děti zajištěno stravování podle platných předpisů. Děti do jídla nenutíme. Během celého dne je zajištěn pitný režim ve třídách a při pobytu venku.

Režim dne v MŠ

7:00 – 8:30 hod.
ranní hry (volné hry, spontánní hry, individuální práce s dětmi) děti se scházejí v průběhu ranních her a mohou se zapojit do probíhajících her a aktivit. Cílem je naučit děti spolupracovat, domluvit se a navázat vztahy s kamarády.

8:30 – 9:00 hod.
ranní cvičení, hudební a pohybové hry
děti si procvičují své orientační, motorické a koordinační schopnosti.

9:00 – 9:15 hod.
hygiena, svačina (osvojování hygienických a stravovacích návyků)

9:15 – 10:00 hod.
vzdělávací řízené činnosti (individuální nebo skupinové) probíhají podle třídních plánů, které jsou přizpůsobeny věku dětí.

10:00 – 11:50 hod.
pobyt venku (doba pobytu venku je přizpůsobena klimatickým podmínkám) obvykle využíváme prostor školní zahrady, nebo jsou organizované vycházky po okolí

11:50 – 12:20 hod.  
hygiena, oběd

12:20 – 12:45 hod.
klidné hry

12:45 – 13:00 hod.
příprava na odpočinek

13:00 – 14:30 hod.
odpočinek na lehátkách poslech pohádky, probouzení, tělovýchovná chvilka, hygiena

14:30 – 17:00 hod.
svačina, odpolední zájmové činnosti, hry a spontánní činnosti, pobyt venku