Řád ŠJ

Řád školní jídelny

Pro detašované pracoviště MŠ Janovského platí stejný řád jako pro MŠ Nad Štolou.

Detašované pracoviště v ZŠ T.G.M., Ortenovo nám. 34 se řídí řádem školní jídelny ZŠ.