Pro rodiče – platby

Úplata za vzdělávání (dále jen školné)

Od 1. 9. 2021 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.                                                   

Částka školného pro školní rok 2021/2022  na celodenní provoz činí 820,-Kč

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let. Dětem s odloženou školní docházkou, které zůstávají v MŠ se vzdělávání poskytuje také bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná  nejpozději do 10. dne v měsíci na běžný účet mateřské školy. Číslo účtu : 30015-0212595309/0800

V Praze dne 30. 4. 2021

Linda Kovářová                         

Výpočet pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021 /2022.

Náklady celkem: 2. 264033,77-Kč

Náklady 50% : 1. 132016,89 Kč

50% ročních nákladů na dítě  9. 929,97- Kč

Úplata dle vyhlášky 50% nákladů  820,- Kč

Číslo účtu : 30015-0212595309/0800

Lze platit:

  • trvalým příkazem
  • jednorázovým příkazem – možno i více plateb najednou
    (září – prosinec, leden – červen)

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte!

Platby školného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

Stravné

Provozní řád školní jídelnyProvozní_řád_školní_jídelny 2020-21 .doc

Celodenní stravné (svačina + oběd + svačina)     37,- Kč / den.
Děti s odkladem školní docházky    39,- Kč / den

Lze platit:

Číslo účtu: 19-0212595309/0800

  • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
  • jednorázovým příkazem

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol dítěte, který obdržíte při nástupu do MŠ a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

HOSPODÁŘKA / vedoucí školního stravování / :       

Andrea Pošíková tel: 607 920 480