Pro rodiče – platby

Úplata za vzdělávání (dále jen školné)

Od 1. 9. 2023 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.     

Částka školného na celodenní provoz činí 860,-Kč

Dne 19.5.2023, Bc. Linda Kovářová

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let. Dětem s odloženou školní docházkou, které zůstávají v MŠ se vzdělávání poskytuje také bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná  nejpozději do 10. dne v měsíci na běžný účet mateřské školy. Číslo účtu : 30015-0212595309/0800

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol dítěte, který obdržíte při nástupu do MŠ a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

Výpočet pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2023 /2024.

 • Náklady celkem: 2. 367 152,65-Kč
 • Náklady 50% : 1. 183 576,33 Kč
 • 50% ročních nákladů na dítě  10. 382,25- Kč
 • Úplata dle vyhlášky 50% nákladů  865,- Kč

DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO za rok 2022
Daňový odpočet je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte
v předškolním zařízení.
Daňový odpočet uplatňuje pouze jeden z rodičů, ten, který žije s dítětem ve společné domácnosti.
Daňový odpočet je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Do daňového odpočtu se započítává pouze „školné- úplata za předškolní vzdělávání“ v MŠ.

Úplata za stravování (dále jen stravné)

Stravné

MŠ Nad Štolou – vlastní ŠJ

 • Celodenní stravné – (svačina + oběd + svačina)     49,- Kč / den.
 • Děti s odkladem školní docházky    51,- Kč / den
 • MŠ Janovského 52 a Tusarova 53 – výdejna-dovoz stravy
 • Celodenní stravné – (svačina + oběd + svačina)     59,- Kč / den.
 • Děti s odkladem školní docházky    63,- Kč / den/celodenní stravné

Lze platit: na číslo účtu: 19-0212595309/0800

 • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
 • jednorázovým příkazem, QR kód

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol dítěte, který obdržíte při nástupu do MŠ a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

HOSPODÁŘKA ŠJ / vedoucí školního stravování / :

Jarmila Vomáčková      tel: 739 376 601

e-mail: hodpodarka.mts_nadstolou@volny.cz