Pro rodiče – kroužky

Ve školním roce 2022/2023 budou probíhat placené zájmové kroužky v MŠ Nad Štolou 6 pro předškoláky od října v odpoledních hodinách.

Hravá angličtina – každé úterý od 14:45 do 15:30 hod.

Divadlení – dramatický kroužek – čtvrtky od 14:45 do 15:30 hod.

Bližší informace na třídách u p. učitelek v předškolní třídě.

Ve školním roce 2021/2022 a s ohledem na situaci Covid 19 budou probíhat zájmové kroužky v omezeném režimu a v rámci pokrytí MŠ.

Plánovaný je kroužek angličtiny a dramatický kroužek pro předškoláky. Bližší informace budou vyvěšeny na nástěnkách v šatně dětí. Kroužky začínají vždy až od října.

Děkujeme za pochopení .

Mateřská škola nedokáže nastavit podmínky tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy (neměnit skupiny dětí, dodržovat všechna hygienická a jiná doporučení).

Na základě této skutečnosti, budou rozšířeny aktivity s dětmi v rámci třídního vzdělávacího programu (TVP, ŠVP) a zařazeny tematické dny.

KROUŽEK PRO KAŽDÉ DÍTĚ – MČ Praha 7 nabízí rodičům finanční podporu na úhradu kroužku.

Ve školním roce 2020/2021 vzhledem k situaci pandemie COVID – 19 nebudou probíhat žádné zájmové kroužky.

Kroužky

KROUŽEK PRO KAŽDÉ DÍTĚ – MČ Praha 7 nabízí rodičům finanční podporu na úhradu kroužku.