Přístupnost webu

Mateřská škola Nad Štolou 6 se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( zákon  o přístupnosti).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky / mobilní aplikaci: https://www.msnadstolou.cz/

STAV SOULADU

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na těchto stránkách jsou nabízeny pouze v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč formátu PDF, který je například bezplatně ke stažení z webu společnosti Adobe (Adobe Reader). Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader apod.). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátech MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátu .docx, .doc, .xlsx, .xls, .odt, .pptx, .ppt, .ods aj.). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Open Office…). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 01. 12. 2020

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR  k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 16. 12. 2020

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK :

Tyto internetové stránky provozuje Mateřská škola Nad Štolou 6 v Praze.

KONTAKTNÍ ÚDAJE :

Cílem provozovatele stránek je, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem uživatelům, a to na základě principů přístupnosti.

Kontakt  na správce obsahu:

Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6 se sídlem Nad Štolou 1277/6, 170 00 Praha 7

IČO 708 86 261 

Detašované pracoviště MŠ Janovského 52/995, Praha 7

Kontakt na technického provozovatele internetových stránek:

Pavel Gadžuk,
16200 Praha – Veleslavín, José Martího 376/6
IČ: 70366365
e-mail: gadzuk@gns.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz