Spolek rodičů

Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Nad Štolou 6 je nezávislým spolkem rodičů a jiných zákonných zástupců dětí MŠ.

Spolek funguje na základě dobrovolnosti a společného zájmu rodičů a zákonných zástupců dětí, které se zajímají o výchovu předškolních dětí a práci MŠ podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Hlavním posláním Spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s MŠ a podpora činnosti mateřské školy nad rámec, který poskytuje obec a stát.

Název: Spolek rodičů a přátel školy při mateřské škole v Praze 7, Nad Štolou 6

sídlo: Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00

IČ: 47608901

Členové výboru spolku: Lenka Baláková, Marek Kopeć, Barbora Nečasová