Jídelna – platby

Platby

MŠ Nad Štolou – vlastní ŠJ

  • Celodenní stravné – (svačina + oběd + svačina)     49,- Kč / den.
  • Děti s odkladem školní docházky    51,- Kč / den
  • MŠ Janovského 52 a Tusarova 53 – výdejna-dovoz stravy
  • Celodenní stravné – (svačina + oběd + svačina)     53,- Kč / den.
  • Děti s odkladem školní docházky    55,- Kč / dencelodenní stravné

Lze platit: na číslo účtu: 19-0212595309/0800

  • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
  • jednorázovým příkazem, QR kód
  • Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

Vedoucí školního stravování:  Jarmila Vomáčková, tel: 722 853 471

e-mail: hospodarka.mts_nadstolou@volny.cz

Jednotlivá pracoviště

Všechny děti jsou přihlášeny na celodenní stravování. Pokud dítě odchází po obědě domů, odnáší si s sebou odpolední svačinu domů. Svačina je určena k okamžité konzumaci. Pitný režim je zajištěn po celý den. Konvice s pitnou vodou jsou umístěny v jednotlivých třídách na volně přístupném místě. Na školní zahradě je umístěn barel s pitnou vodou po celo dobu pobytu na školní zahradě.

STRAVOVÁNÍ V MŠ NAD ŠTOLOU 1277/6

Stravování dětí je zajištěno vlastní kuchyní v mateřské škole. Omlouvání dětí probíhá v ten den telefonicky, nebo formou SMS na tel č. 733 663 522 nejpozději do 8:00 hod.

STRAVOVÁNÍ V MŠ JANOVSKÉHO 52

Na detašovaném pracovišti není vlastní kuchyně – pouze výdejna. Celodenní strava včetně přesnídávek a svačin je zajištěna dovozem společností pro poskytování školního stravování CHARLY AMUSEMENT ,spol. s r.o.  Odhlašování dětí ze stravování –  je potřeba děti omluvit již předchozí den do 8:15 hod v MŠ paní učitelkám, nebo na tel.: 220 870 517, nebo SMS na mobilní telefon: 604 466 429, 734 506 591. Děkujeme za pochopení.

STRAVOVÁNÍ V MŠ TUSAROVA 53

Na detašovaném pracovišti není vlastní kuchyně – pouze výdejna. Celodenní strava včetně přesnídávek a svačin je zajištěna a dovážena společností pro poskytování školního stravování CHARLY AMUSEMENT ,spol. s r.o.  Odhlašování dětí ze stravování –  je potřeba děti omluvit již předchozí den do 8:15 hod v MŠ paní učitelkám, nebo na tel: 220 920 594, nebo SMS na mobilní telefon: 604 506 024. Děkujeme za pochopení.