Jídelna – platby

Platby

Celodenní stravné (svačina + oběd + svačina)     37,- Kč / den
Děti s odkladem školní docházky    39,- Kč / den

Číslo účtu: 19-0212595309/0800

Lze platit:

 • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
 • jednorázovým příkazem

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

Vedoucí školního stravování:       

Andrea Pošíková tel: 607 920 480  

STRAVOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.M.

Platby detašovaného pracoviště v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. 34 jsou vyřizovány přímo se školní jídelnou ZŠ a paní hospodářkou p. Holešovou.

 • platby stravného na účet: 123-3505450297/0100 do 10. dne v měsíci
 • do poznámky uveďte MŠ a jméno dítěte
 • částku 37,- vynásobte počtem pracovních dní v měsíci (bude to fungovat jako kredit,
  ze kterého se odečítá strava podle docházky)
 • pokud budete chtít následující měsíc snížit platbu o odhlášené dny, je možno zavolat
  nebo napsat na uvedené kontakty a částka Vám bude sdělena
 • možno platit i v hotovosti v úředních hodinách
 • informace a jídelní lístek najdete na www.zstgm7.cz v záložce školní jídelna
 • odhlášky nejpozději do 8 hod. na daný den, od prosince (dovoz stravy) den předem do
  14 hod. na tel : 731 417 323 ( stačí i sms) nebo na mail : holesova@zstgm7.cz