Jídelna – platby

Platby

Celodenní stravné (svačina + oběd + svačina)     37,- Kč / den
Děti s odkladem školní docházky    39,- Kč / den

Číslo účtu: 19-0212595309/0800

Lze platit:

 • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
 • jednorázovým příkazem

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

Vedoucí školního stravování:  Jarmila Vomáčková, tel: 722 853 471

e-mail: hospodarka.mts_nadstolou@volny.cz

STRAVOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.M.

Platby detašovaného pracoviště v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. 34 jsou vyřizovány přímo se školní jídelnou ZŠ a paní hospodářkou p. Holešovou.

 • platby stravného na účet: 123-3505450297/0100 do 10. dne v měsíci
 • do poznámky uveďte MŠ a jméno dítěte
 • částku 37,- vynásobte počtem pracovních dní v měsíci (bude to fungovat jako kredit,
  ze kterého se odečítá strava podle docházky)
 • pokud budete chtít následující měsíc snížit platbu o odhlášené dny, je možno zavolat
  nebo napsat na uvedené kontakty a částka Vám bude sdělena
 • možno platit i v hotovosti v úředních hodinách
 • informace a jídelní lístek najdete na www.zstgm7.cz v záložce školní jídelna
 • odhlášky nejpozději do 8 hod. na daný den, od prosince (dovoz stravy) den předem do
  14 hod. na tel : 731 417 323 ( stačí i sms) nebo na mail : holesova@zstgm7.cz

MŠ Janovského – pracoviště Tusarova 53– provozovna kuchyně – výdejna.   Od září do listopadu , kdy budou děti v MŠ Janovského, bude celodenní strava zajištěna školní kuchyní MŠ Nad Štolou 6. Po přesunutí pracoviště na Tusarovu 53, bude zajišťovat stravování společnost pro školní stravování.     

19. listopadu bylo pracoviště Janovského přesunuto na nové detašované pracoviště Tusarova 53, kde je také zřízena výdejna. Celodenní strava včetně přesnídávek a svačin je od 1. 12. 2021 zajištěna a dovážena společností pro poskytování školního stravování CHARLY AMUSEMENT ,spol. s r.o.  Odhlašování dětí ze stravování –  je potřeba děti omluvit již předchozí den do 9:00 hod v MŠ paní kuchařce nebo p. učitelkám. Děkujeme za pochopení.