Jídelna – platby

Platby

Celodenní stravné (svačina + oběd + svačina)     37,- Kč / den
Děti s odkladem školní docházky    39,- Kč / den

Číslo účtu: 19-0212595309/0800

Lze platit:

  • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
  • jednorázovým příkazem

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

Vedoucí školního stravování:  Jarmila Vomáčková, tel: 722 853 471

e-mail: hospodarka.mts_nadstolou@volny.cz

STRAVOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.M.

Platby detašovaného pracoviště v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. 34 jsou vyřizovány od dubna s naší p. hospodářkou Jarmilou Vomáčkovou.

Strava je zajištěna dovozem společností CHARLY AMUSEMENT ,spol. s r.o. 

Odhlašování dětí ze stravování –  je potřeba děti omluvit již předchozí den do 8:30 hod v MŠ paní učitelkám. Děkujeme za pochopení.

MŠ Janovského – pracoviště Tusarova 53– provozovna kuchyně – výdejna. 

19. listopadu bylo pracoviště Janovského přesunuto na nové detašované pracoviště Tusarova 53, kde je také zřízena výdejna. Celodenní strava včetně přesnídávek a svačin je od 1. 12. 2021 zajištěna a dovážena společností pro poskytování školního stravování CHARLY AMUSEMENT ,spol. s r.o.  Odhlašování dětí ze stravování –  je potřeba děti omluvit již předchozí den do 8:30 hod v MŠ paní kuchařce nebo p. učitelkám. Děkujeme za pochopení.