Jídelna – platby

Platby

Celodenní stravné (svačina + oběd + svačina)     37,- Kč / den
Děti s odkladem školní docházky    39,- Kč / den

Číslo účtu: 19-0212595309/0800

Lze platit:

  • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
  • jednorázovým příkazem

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!

Vedoucí školního stravování:       

Andrea Pošíková tel: 607 920 480