Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí

schůzka se bude konat v pondělí 26. 6. 2023 od 16:00 hod ON-LINE

odkaz na schůzku a písemné informace k nástupu do MŠ byly zaslány e-mailem dne 12.6.2023.

Těším se na setkání s Vámi i na Vaše dotazy.

Linda Kovářová