ŠVP

Školní vzdělávací program vychází z RVP PV, stanovených zásad a podmínek naší mateřské školy s koncepčním záměrem plně rozvíjet dítě v rámci jeho možností a maximálně podporovat jeho úspěšnou socializaci.