ŠVP

Školní vzdělávací program vychází z RVP PV, stanovených zásad a podmínek naší mateřské školy s koncepčním záměrem plně a všestranně rozvíjet dítě v rámci jeho možností a maximálně podporovat jeho úspěšnou socializaci. Zaměřujeme se na wellbeing- duševní pohodu u dětí.

Koncepce a strategie rozvoje Mateřské školy, Praha 7, Nad Štolou 6

Etický kodex