ŠVP

Školní vzdělávací program vychází z RVP PV, stanovených zásad a podmínek naší mateřské školy s koncepčním záměrem plně a všestranně rozvíjet dítě v rámci jeho možností a maximálně podporovat jeho úspěšnou socializaci.