MŠ Tusarova 53

Charakteristika školky

Mateřská škola je umístěna v bytovém domě MČ-P-7 v přízemí. Prostory školy jsou nově zrekonstruované v roce 2021 . V mateřské škole je jedna věkově smíšená třída pro 20 dětí. Třída je nově a příjemně zařízena. Prostory podporují komunitní a rodinné prostředí. Pro pobyt venku využívá MŠ dětské hřiště MČ-P-7 umístěné ve vnitrobloku v ulici U Průhonu a vycházek po okolí. Ve škole je zřízena výdejna stravy. Celodenní strava dětí je zajištěna dovozem jídla společností pro školní stravování.

Virtuální prohlídka MŠ Tusarova 53 https://www.photoprestige.cz/virtual/ms_tusarova/vtour/tour.html

Třída: smíšený věk  3 – 6 let

paní učitelky na třídě: Šárka Novotná, Lucie Sedláčková,

provozní zaměstnanec: Ivana Plecitá

 Ve třídě pracují pedagogové podle vlastních třídních programů, který vychází ze školního vzdělávacího programu “ Rok v mateřské škole s úsměvem“. Třídní programy jsou aktualizovány podle potřeby a zájmu dětí. Třídní program je přizpůsoben pro všechny věkové kategorie, práce s dětmi je odstupňována náročností dle věku dítěte.

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy se podle možností snaží přizpůsobit potřebám a požadavkům rodičů. Provozní doba mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin

V mateřské škole je pro děti zajištěno celodenní stravování podle platných předpisů. Celodenní strava je zajištěna dovozem od společnosti pro školní stravování. Děti do jídla nenutíme. Během celého dne je zajištěn pitný režim ve třídě.

Režim dne v MŠ

7:00 – 8:30 hod.
ranní hry (volné hry, spontánní hry, individuální práce s dětmi) děti se scházejí v průběhu ranních her a mohou se zapojit do probíhajících her a aktivit. Cílem je naučit děti spolupracovat, domluvit se a navázat vztahy s kamarády.

8:30 – 9:00 hod.
ranní cvičení, hudební a pohybové hry
děti si procvičují své orientační, motorické a koordinační schopnosti.

9:00 – 9:15 hod.
hygiena, svačina (osvojování hygienických a stravovacích návyků)

9:15 – 10:00 hod.
vzdělávací řízené činnosti (individuální nebo skupinové) probíhají podle třídních plánů, které jsou přizpůsobeny věku dětí.

10:00 – 11:45 hod.
pobyt venku (doba pobytu venku je přizpůsobena klimatickým podmínkám) obvykle využíváme prostor školní zahrady, nebo jsou organizované vycházky po okolí

11:45 – 12:20 hod.  
hygiena, oběd

12:20 – 12:45 hod.
klidné hry

12:45 – 13:00 hod.
příprava na odpočinek

13:00 – 14:30 hod.
odpočinek na lehátkách poslech pohádky, probouzení, tělovýchovná chvilka, hygiena

14:30 – 17:00 hod.
svačina, odpolední zájmové činnosti, hry a spontánní činnosti