Sociální pedagog v MŠ

Od září 2023 se naše mateřská škola zapojila do pilotního projektu MČ-P-7 a náš pracovní tým se rozšíří o sociálního pedagoga. Pomůže nám ve škole vytvářet bezpečné prostředí pro všechny děti a podporovat komunikaci škola-rodič-dítě.

V čem vám může pomoci?
• Získává důvěru rodiny pro spolupráci se školou
• Propojuje místní komunitu pro potřebu zapojování rodin do širšího prostředí
• Zajišťuje intervenci dalších pomáhajících organizací včetně případné finanční
nebo materiální podpory
• Spolupracuje se sociálním odborem městské části
• Řeší potíže dětí, které mají složitou rodinnou situaci

Kdo může být sociálním pedagogem?
Podmínkou výkonu jeho činnosti je získání odborné kvalifikace vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na sociální pedagogiku, nebo vysokoškolským vzděláním, nebo vyšším odborným vzděláním v oborech zaměřených na sociální práci, obdobně jako např. sociální pracovník (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění).