Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí MŠ ve které bude individuální vzdělávání dítěte probíhat. Termín oznámení je v době zápisu, nejpozději do konce května. Vzdělávání se uskutečňuje následně bez docházky dítěte do mateřské školy.

Informace o průběhu vzdělávání Vám poskytne ředitelka
MŠ Nad Štolou 1277/6, Praha 7.

Termín ověřování očekávaných výstupů podle RVP PV bude probíhat během listopadu, nebo prosince. (termín bude upřesněn )

Způsob ověřování:

K ověřování očekávaných výstupů doloží zákonní zástupci portfolio dítěte. Portfolio se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb), her a výletů. Ze seznamu písní, básní, přečtené dětské literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení.

Ověřování osvojování očekávaných výstupů (rozvíjení schopností, dovedností) bude probíhat formou rozhovoru s dítětem nad portfoliem a vypracováním pracovních listů pro ověření očekávaných výstupů.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření!

Ověřování očekávaných výstupů pro školní rok 2022/2023