Třídní schůzky pro rodiče z MŠ Nad Štolou 6

konají se pro jednotlivá oddělení prezenčně v následující dny, vždy od 16:00 hod v přízemí MŠ ve třídě prvňáčků. Vše bude za dodržení hygienických požadavků. (roušky, rozestupy, dezinfekce, větrání…)

1.pondělí 20. 9. 2021 od 16:00 hod. pro I. oddělení

2. úterý 21. 9. 2021 od 16:00 hod. pro II. oddělení

3. středa 22. 9. 2021 od 16:00 hod. pro III. oddělení

Program třídních schůzek:

  1. Organizační podmínky ve školním roce (režim dne, omlouvání, hygienická opatření, platby, čipy)
  2. Sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ – odsouhlasení příspěvku + fond solidarity
  3. Interní záležitosti MŠ (dle jednotlivých tříd, kroužky..)
  4. Harmonogram akcí pro školní rok 2021/2022 (divadla, fotograf, logopedická depistáž, Mikulášská, Vánoční besídka…atd)
  5. Povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku MŠ (docházka, omlouvání, distanční výuka, vzdělávání cizinců…)
  6. Akce pro rodiče-plánované semináře na předškolní zralost, logopedii
  7. Prázdninový provoz MŠ
  8. Diskuze

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ Nad Štolou