Informace o provozu školy od 13. 9 .2021

V platnosti nadále zůstávají běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest v budově a v prostorách školy pro zákonné zástupce. Pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v době, kdy poskytují dětem vzdělávání. Při vstupu do školy je třeba používat dezinfekci, která je umístěna ve stojanech v jednotlivých šatnách.

Je doporučeno omezit pohyb třetích osob uvnitř budovy školy a snížit dobu pobytu zák. zástupců v šatnách na dobu nezbytně nutnou.

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy (kroužky) budou minimalizovány a organizovány podle hygienických opatření a doporučení.

Děti chodí do školy zdravé. Pokud má dítě příznaky infekčního onemocnění ( zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, průjem, ztráta chuti a čichu atd…) a je ještě přítomen zákonný zástupce, dítě není do školy přijato. Pokud se některý z příznaků projeví v průběhu dne, je voláno zákonnému zástupci a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte a odchodu ze školy.