Třídní schůzky předškoláků MŠ Janovského v ZŠ T.G.M.

dne 30.8.2021 od 16:00 hod v ZŠ na Ortenově nám. 1274/34 se konají třídní schůzky pro rodiče předškoláků z MŠ Janovského.

-organizace školního roku v náhradních prostorách