Program v botanické zahradě pro předškoláky ZŠ T.G.M.

Ve čtvrtek 30.9.2021 je plánovaný tematický den v botanické zahradě s programem „Stromy, stromky, stromečky“ pro předškolní děti z detašovaného pracoviště v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. Příchod dětí do MŠ do 8:00 hod. Program je ve venkovní expozici, prosím přizpůsobte oblečení dětí dle počasí. Těšíme se na Vás. Martina a Míša