Žádost o prominutí úplaty za školné 2023

Vážení rodiče,

letos můžete opět žádat o prominutí úplaty školného za období 9-12 2023 z balíčku Pražana. Prozatím je žádost platná do prosince 2023. O dalším možném pokračování budete informováni začátkem ledna 2024. Žádosti prosím předejte p. učitelkám na třídě, nebo přímo v ředitelně MŠ – Nad Štolou 6, do 22. 9. 2023.