Rychlá pomoc v době nouze

Patříte mezi nízkopříjmové rodiny? Přinášíme balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi.

Informace o BALÍČKU OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM jsou uvedeny na webu MČ P7:

https://www.praha7.cz/balicek-pomoci/  a web MHMP: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

O pomoc pro potřebné rodiny si můžete žádat prostřednictvím Vaší školy v termínu od 1. 10. do 21. 10. 2022.

Vyplněné žádosti odevzdávejte paní učitelkám na třídě, nebo v ředitelně MŠ Nad Štolou 1277/6, Praha 7 .

V Praze dne: 27. 9. 2022, Bc. Linda Kovářová