Třídní schůzky rodičů na jednotlivých pracovištích

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat na jednotlivých pracovištích v tyto termíny:

3. 10. 2022 – pondělí – pro rodiče III. třídy MŠ Nad Štolou 6 od 16:00 hod. v přízemí MŠ ve třídě prvňáčků.

5. 10. 2022 – středa – pro rodiče celé MŠ Janovského 52 + Tusarova 53 od 16:00 hod. ve žluté třídě MŠ Janovského 52.

6. 10. 2022 – čtvrtek – pro rodiče I. a II. třídy MŠ Nad Štolou 6, od 16:00 hod. v přízemí MŠ ve třídě prvňáčků.

Program třídních schůzek:

  1. organizace školního roku 2022/2023
  2. školní řád MŠ, omlouvání nepřítomnosti dětí
  3. SRPŠ – sdružení rodičů, volba nových členů
  4. kroužky a akce v MŠ
  5. různé, diskuse