Změna termínu!!!! Přednáška pro rodiče ke školní zralosti dětí v MŠ

Vážení rodiče,

pro nemoc přednášející z pedagogicko-psychologické poradny je termín přednášky (4.11.) posunut na čtvrtek 18. 11. 2021 od 16:00 hod v MŠ Nad Štolou.

Omlouváme se a moc děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás

V Praze 1.11.2021, Linda Kovářová

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás odpolední přednášku s odborným pracovníkem PPP týkající se školní zralosti a připravenosti dětí na vstup do Základní školy.

Přednáška je organizována ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 7.

Přednáška je organizována pro všechny rodiče z MŠ, ne jen pro rodiče předškoláků.

Pojďte s námi porozumět dětské duši a připravit své děti pro úspěšný vstup do školy i života.

Přednášející: Mgr. Lenka Pristačová

Termíny přednášek:

čtvrtek 21. 10. 2021 od 16:00 hod v MŠ Janovského 52

 čtvrtek 4. 11. 2021   od 16:00 hod v MŠ Nad Štolou 1277/6

Termín si můžete zvolit na jakékoli školce, podle potřeby a vašeho plánu.

Struktura přednášky – školní zralost

  1. Co je „školní zralost nebo školní připravenost“ – a k čemu je dobré ji u dětí zjišťovat?
  • Jednotlivé složky zralosti:

–          Tělesný vývoj a zdravotní stav

–          Poznávací (kognitivní) funkce – hrubá a jemná motorika, grafomotorika, řeč, sluchové     a zrakové vnímání, vnímání času a prostoru, základní matematické představy

–          Práceschopnost – pracovní předpoklady, návyky, pozornost

–          Dítě jako osobnost – emocionálně – sociální zralost

  • Co mohou rodiče udělat pro úspěšný vstup jejich dítěte do vzdělávání?
  • Jak lze stimulovat vývoj jednotlivých funkcí?
  • Odklad školní docházky, nebo přípravná třída?
  • Diskuze – otázky a odpovědi.

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ Nad Štolou