Logopedická depistáž

V pondělí 4.10. 2021 navštíví naší MŠ Nad Štolou klinická logopedka p. Barešová a bude dle zájmu rodičů provádět depistáž s doporučením k dalšímu postupu při práci s dětmi. V pondělí proběhne depistáž u dětí předškoláků. Další termíny pro ostatní děti budou:

v pondělí 1. 11. 2021 druhá třída v MŠ Nad Štolou

ve středu 3. 11. 2021 předškoláci z MŠ Janovského na Ortenově nám. P-7