Třídní schůzky MŠ Janovského

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzky ohledně provozu a rekonstrukce MŠ Janovského. Schůzky se bude účastnit paní radní H. Šišková a paní L. Černá

Termín: čtvrtek 17.6. 2021 od 16:00 hod v MŠ Janovského

Program:

1. provoz MŠ od září 2021 – zajištění provozu

2. rozdělení dětí do tříd – MŠ Nad Štolou, Tusarova

3. Diskuse, dotazy

Linda Kovářová 8.6.2021

Dopis od p. radní Šiškové rodičům

Vážení rodiče,

k rekonstrukci MŠ Janovského dojde v průběhu léta a podzimu a ráda bych Vás ujistila, že pro rodiče dětí z MŠ Nad Štolou a Janovského připravujeme co nejrychleji uspokojivé řešení pro dobu, než bude rekonstrukce hotova. 
K rekonstrukci MŠ Janovského velmi dlouhodobě nedocházelo z důvodu, že prostor má MČ pronajatý od dvou majitelů a bylo jasné, že rekonstrukce přinese mnoho vážných komplikací a zároveň bývalá paní ředitelka, která vedla školku naprosto skvěle po pedagogické stránce a v práci s dětmi, rekonstrukci odsouvala a nechala ji až na svého nástupce. Nutnost rekonstrukce se stala urgentní po vydání stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy v loňském roce. Okamžitě jsme začali rekonstrukci připravovat, nicméně jsme zde v pronajatých prostorách, které patří dvěma vlastníkům, a proto bylo nejprve nutné projít komplikovaným jednáním s oběma vlastníky, abychom vůbec rekonstrukci těchto prostor mohli udělat. Když se nám s nimi podařilo po dlouhém projednávání dohodnout na podmínkách a podepsat smlouvu, mohli jsme pracovat na projektu. Všechny fáze projektu nicméně řešíme zároveň s oběma majiteli (z nichž je jeden dlouhodobě mimo republiku), do hry vstupuje zásadním způsobem hygiena a nová nařízení ohledně požárně bezpečnostního řešení prostor pro předškolní vzdělávání. 
Vypsali jsme zápis do MŠ Nad Štolou a do MŠ Janovského v dobré víře, že budeme moci rekonstrukci dokončit začátkem podzimu a děti budou moci nastoupit do školky v nejhorším případě jen s malým zpožděním, nicméně proces přípravy projektu se zásadně zkomplikoval v době, kdy již byl zápis vypsán, a to právě problémy s prostorovými požadavky danými Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a zejména s požárně bezpečnostním řešením, které termíny rekonstrukce posouvají. Po konzultaci situace s odborem školství MHMP jsme bohužel museli zrušit možnost přijetí dětí a museli jsme přistoupit na postup, kdy nyní nebudeme moci děti do školky přijímat a po rekonstrukci budeme vypisovat nový zápis. Zároveň jsme začali urychleně řešit prostory pro děti, které v současnosti školku navštěvují.
S paní ředitelkou situaci průběžně řešíme a informujeme ji, nicméně komplikace s požárním řešením je problém, který vyvstal v posledních týdnech a najít způsob řešení se nám povedlo minulý týden. Z důvodu této nečekané komplikace tedy nemohla být informace sdělena rodičům ze strany školky v průběhu zápisu nebo ještě před zápisem, a proto i stávajícím rodičům poskytneme všechny informace až tento týden s již připraveným řešením. 
Samozřejmě chápeme, v jak složité situaci se nyní mnoho rodičů ocitá, a proto nyní velmi rychle připravujeme co nejpřijatelnější řešení nastalé situace v náhradních prostorách pro děti, které již do školky chodí. V tomto řešení se budeme maximálně snažit zachovat homogenitu třídy a stejné paní učitelky, na které jsou děti zvyklé. Zároveň řešíme i situaci pro děti, které nyní přišly k zápisu. Pro dobu rekonstrukce připravujeme hlídací skupiny pro děti, jejichž rodiče nemohou nástup dětí do školky o několik měsíců posunout. Každý jednotlivý případ se budeme snažit individuálně vyřešit.
Rozumíme, že se rodiče dostávají do komplikované situace, nicméně snažíme se zde napravit „zděděný“ dlouhodobý problém, který MŠ Janovského měla a který nebyl několik desítek let řešen. Vzhledem k okolnostem nájemního vztahu MČ v tomto prostoru a k dalším výše uvedeným skutečnostem je řešení velmi složité, nicméně nezbytné, protože pokud bychom k rekonstrukci nepřikročili, mohlo by vše skončit uzavřením školky z důvodu nevyhovění prostoru hygienickým předpisům. Rozhodli jsme se do této velmi složité rekonstrukce pustit a školku Janovského, která má dlouhodobě skvělé paní učitelky, těší se mezi rodiči výborné pověsti a je pro děti bezpečným a přátelským prostředím, zachránit. Nicméně jsme od počátku věděli, že jdeme do velmi komplikované akce, při které budeme narážet na nečekaná úskalí. Bohužel se toto naše očekávání naplňuje. My jsme nicméně připraveni tyto komplikace co nejrychleji vyřešit. Pokud bychom se nyní do rekonstrukce nepustili, byli bychom nuceni snížit kapacitu školky až pod hranici, kde je možné provoz ekonomicky udržet a školku by nebylo možné dále provozovat. 
V tuto chvíli dokončujeme řešení pro děti, které nyní v MŠ Janovského jsou. Vše řešíme velmi rychle, protože se situace opravdu zkomplikovala až v průběhu několika minulých týdnů. Ve spolupráci s paní ředitelkou Kovářovou bude bude velká část dětí umístěna v MŠ Nad Štolou v jedné třídě, menší část dětí bude umístěna v nově rekonstruované třídě v ul. Tusarova, která bude připravena nejpozději od října. S dětmi do obou prostor budou přecházet i jejich paní učitelky. 
Budu k dispozici na avizované třídní schůzce 17.6. s rodiči, kde všechny podrobnosti vyřešíme, s rodiči, kteří na schůzce nebudou moci být, se velmi ráda sejdu v jiném termínu. 
Děkuji za pochopení pro situaci, do které jsme se dostali ne naší vinou. Jsem si jistá, že najdeme na přechodnou dobu rekonstrukce vyhovující řešení pro všechny. 

Děkuji za pochopení.
Hana Šišková

radní pro školství

Praha 7

+420 / 737468730