Zápisy 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 MŠ Nad Štolou a detašované pracoviště Janovského NEPŘIJÍMÁ z kapacitních důvodů ŽÁDNÉ DĚTI k předškolnímu vzdělávání .

Vzhledem k plánované rekonstrukci MŠ Janovského a posunutí termínu této složité a náročné rekonstrukce na srpen až prosinec 2021, budou děti z Janovského, které již do MŠ chodí přesunuty na pracoviště MŠ Nad Štolou, tím naplníme kapacitu MŠ a nemůžeme bohužel vyhovět žádné žádosti. Velice se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Dodatečný zápis dětí do MŠ proběhne po ukončení rekonstrukce MŠ Janovského. Informace budou uveřejněny na našem webu.

V Praze dne 31.5.2021

Linda Kovářová