Logopedie

ve středu 19. 5. 2021 bude probíhat v MŠ logopedické vyšetření u dětí z první třídy. Logopedickou depistáž mohou absolvovat i ty děti, které se nemohly účastnit předchozích.