Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od pondělí 3. 5. 2021 v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 :

V mateřských školách od 3. 5. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ, provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti MŠ).

V Praze dne: 30.4.2021

Linda Kovářová