Úplata za vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (dále jen školné)

Od 1. 9. 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovování úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Nově se maximální výše úplaty odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu.

Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel MČ-P-7

UsneseniStáhnout

Osvobození od úplaty či snížení úplaty

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty rodinám pobírajícím přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce doloží řediteli školy potvrzení o přiznání dávky státní sociální podpory – „přídavek na dítě“.

přídavek na dítě: https://www.uradprace.cz/web/cz/pridavek-na-dite

V případě složité rodinné situace se lze také obrátit na ředitelku mateřské školy a požádat o snížení či prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.

Úplatu za předškolní vzdělávání nadále nehradí předškoláci (děti, které k 31.8.2024 dosáhly věku 5 let) a děti s odkladem školní docházky.

Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách koncem srpna.

Dne 31. 5. 2024, Bc. Linda Kovářová, ředitelka školy