Zdobení vánočních stromečků v Holešovické tržnici

děti ze všech našich mateřských škol se zapojí do zdobení stromečků v Holešovické tržnici. Vyrobily si své vánoční ozdoby a do 10. 12. nazdobí každé pracoviště svůj stromeček.

MŠ Tusarova 53

Adaptační skupina UK v Jankovcově

MŠ Nad Štolou 6