Rychlá pomoc v době nouze v roce 2023

Patříte mezi nízkopříjmové rodiny? Přinášíme balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi. I letošním roce 2023 můžete žádat o příspěvek v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Stávající žádosti, které jste podávali v říjnu 2022 platí i pro rok 2023.

O pomoc pro potřebné rodiny si můžete žádat prostřednictvím Vaší školy v termínu do 31. 1. 2023.

Informace o BALÍČKU OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM jsou uvedeny na webu MČ P7:

https://www.praha7.cz/balicek-pomoci/  a web MHMP: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Vyplněné žádosti pro nové žadatele odevzdávejte paní učitelkám na třídě, nebo v ředitelně MŠ Nad Štolou 1277/6, Praha 7 .

V Praze dne: 24. 1. 2023, Bc. Linda Kovářová