Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2022

Vážení rodiče,

od 18. 1. 2023 Vám budou třídní učitelé vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2022. Potvrzení se vydává pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2022. Částka je za školné.

V Praze dne 18. 1. 2023

Bc. Linda Kovářová