Logopedická depistáž v MŠ

Vážení rodiče,

každoročně probíhá v MŠ logopedická depistáž u dětí klinickou logopedkou p. Barešovou. Paní logopedka vyšetří děti a zpracuje zprávu s doporučujícími informacemi pro Vás. Paní učitelky Vás budou oslovovat, zda máte o preventivní depistáž zájem a dají Vám podepsat informovaný souhlas s vyšetřením.

Termíny depistáže

  1. středa 25. 1. 2023 v MŠ Nad Štolou
  2. patek 27. 1. 2023 v MŠ Janovského + Tusarova

depistáž probíhá v dopoledních hodinách