Logopedická depistáž v MŠ

Vážení rodiče,

každoročně probíhá v MŠ logopedická depistáž u dětí klinickou logopedkou p. Barešovou. Paní logopedka vyšetří děti a zpracuje zprávu s doporučujícími informacemi pro Vás. Paní učitelky Vás budou oslovovat, zda máte o preventivní depistáž zájem a dají Vám podepsat informovaný souhlas s vyšetřením.

Nejprve začínáme s depistáží u nejstarších dětí a v lednu či v únoru proběhne depistáž u menších dětí. O termínu Vás budeme včas informovat.

Termíny depistáže u předškoláků:

  1. pátek 4. 11. 2022 v MŠ Nad Štolou
  2. patek 11. 11. 2022 v MŠ Janovského + Tusarova