Logopedická depistáž v MŠ

v mateřské škole proběhne logopedická depistáž u menších dětí. Depistáž provádí v MŠ klinická logopedka p. Mirka Barešová, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Depistáž probíhá od 9:00 hod. Paní učitelky na třídách Vás osloví s podepsáním informovaného souhlasu.

Termíny:

  • ve středu 30. 3. 2022 proběhne depistáž v MŠ Nad Štolou-1. třída
  • ve středu 6. 4. 2022 proběhne depistáž v MŠ Tusarova – 1. třída