Logopedická prevence – Přednáška pro rodiče 24. 11. 2021

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás další odpolední přednášku s odborným pracovníkem. Tato přednáška se týká:

LOGOPEDICKÉ PREVENCE  A PODPORY SPRÁVNÉHO VÝVOJE ŘEČI U DĚTÍ.

Přednáška je organizována ve spolupráci s KLINICKOU LOGOPEDKOU, která u nás v MŠ provádí preventivní logopedickou depistáž u dětí a vystavuje doporučení, jak dál s dětmi pracovat.

Přednáška je organizována pro všechny rodiče z MŠ, ne jen pro rodiče předškoláků.

Pojďte s námi porozumět dětské duši a připravit své děti pro úspěšný vstup do školy i života.

Přednášející: Mgr. Mirka Barešová

Termín přednášky:   středa 24. 11. 2021 od 16:00 hod v MŠ Nad Štolou 6

Struktura přednášky – logopedická prevence u dětí

  1. Vývoj řeči u dětí – celkový přehled vývoje řeči, vývoj výslovnosti u dětí podle věku, nejčastější logopedické diagnózy, jak je poznat?
  • Jak mohou rodiče podpořit správný řečový vývoj u svých dětí a kdy neváhat s návštěvou klinického logopeda?
  • Vše souvisí se vším – jak podpořit rozvoj řeči, sluchové a zrakové vnímání, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, rozumové schopnosti a pozornost
  • Jaké jsou vhodné publikace a hry pro děti k rozvoji řeči?
  • Diskuze – otázky a odpovědi.

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ Nad Štolou