INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Od úterý 8.6.2021 nemusí pedagogičtí pracovníci mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. Při ostatních aktivitách ve školce ( při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.