SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH DO MŠ PRO ROK 2020/2021

REGISTRAČNÍ ČÍSLA PŘIJATÝCH DĚTÍ: 620009, 620010, 620011, 620017, 620018, 620019, 620021, 620025, 6200231, 620033, 620034, 620035, 620038, 620046, 620047, 620049, 620054