DEN DĚTÍ

V pondělí 1. června oslavíme Den dětí. Máme připraveny hry a soutěže, odměna jistá. Překvapení je přichystáno i pro ty kamarády, kteří se nemohou tohoto dne s námi zúčastnit.