ZÁPIS V MŠ NAD ŠTOLOU

Zápis dětí do mateřské školy proběhne v pondělí 6. 5. 2019 a v úterý 7.5.2019 od 13:30 do 17:00 hod. s sebou přineste:1) vyplněnou přihlášku MŠ, podepsanou rodiči, 2) evidenční list potvrzený od lékaře, 3) originál rodného listu, 4) potvrzení z registru obyvatel P-7