PODVEČER OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ NAD ŠTOLOU

Podvečer se bude konat v MŠ v úterý 16. 4. od 17:15 hod do 18:00 hod. Budete si moci prohlédnout prostory MŠ a pohovořit s pani učitelkami, dále zde dostanete všechny potřebné formuláře a informace k zápisu. Těšíme se na Vás a Vaše dítka.