Spolek rodičů

Spolek rodičů Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Nad Štolou 6 je nezávislým spolkem rodičů a jiných zákonných zástupců dětí MŠ. Spolek funguje na základě dobrovolnosti a společného